Hier kan tekst komen

info@tomorrow.nl
+31 88 35 35 123
img

Training + Curcus + Workshop

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Klanttevredenheidsonderzoeken kunnen verschillende doelstellingen hebben. Belangrijk is voor iedere onderneming en voor ieder product of dienst, om te weten wat en hoe de klanten over het bedrijf en de medewerkers denken.

Redenen om een KTO te laten uitvoeren ::

 • *Verhogen van klantloyaliteit
 • *Verbeteren van producten en diensten
 • *Inzicht in klantbehoeften en -verwachtingen
 • *Verminderen van klantverloop
 • *Positieve mond-tot-mondreclamet
 • *Concurrentievoordeel behalen
 • *Strategische besluitvorming

Er kunnen nog veel meer redenen zijn om een KTO uit te voeren, denk daarbij aan ISO-certificering. Neem vandaag nog contact op met Tomorrow om je vrijblijvend te laten informeren. etc. .

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Het is en wordt steeds belangrijker om medewerkers aan het bedrijf te binden. Maar wat vindt de medewerker belangrijk? Je kunt pas inspelen op de wensen van jouw medewerkers als die bekend zijn.

Een aantal redenen om klanttevredenheidsonderzoeken (regelmatig) uit te voeren:

 • *Verbeterde medewerkerstevredenheid en betrokkenheid
 • *Verminderde personeelsverloop
 • *Verbetering van de werkomgeving
 • *Versterkte interne communicatie
 • *Identificatie van opleidings- en ontwikkelingsbehoeften
 • *Verbeterde bedrijfsprestaties
 • En zeker zo belangrijk is het op de "vinger aan de pols te houden": doe de MTO met regelmaat en betrek de medewerkers bij het bedrijf en de toekomst.