Hier kan tekst komen

info@tomorrow.nl
+31 88 35 35 123
img

financien

Goede voornemens in 2023?

Goede voornemens kunnen helpen om bepaalde doelen te bereiken of om bepaald gedrag te veranderen. Ze kunnen ook dienen als motivatie om zich te focussen op iets dat belangrijk is voor iemand. Bovendien kan het maken van goede voornemens een manier zijn om zich bewust te worden van bepaalde aspecten van het eigen leven die […]

Tomorrow tips

Hoe om te gaan met de inflatie en stijgende kosten?

4 tips voor ondernemingen hoe je kan omgaan met de inflatie en de daarmee stijgende kosten. Wij hebben nog nooit eerder een dergelijke hoge inflatie meegemaakt als de inflatie van 2022. Dat verhoogt de kosten voor het bedrijf die, op een of andere wijze, moeten worden opgevangen. Daarnaast hebben bedrijven te maken met sterk stijgende […]

sparren met ondernemers

Ondernemers willen sparren met ondernemers

Steeds meer ondernemers hebben de behoefte om hun problemen, oplossingen en ideeën te delen met hun collega-ondernemers. In deze ingewikkelde tijden waarin iedere ondernemer geconfronteerd is met de gevolgen (direct en indirect) van corona, de onverwacht hoge inflatie en de daarmee samenhangende hogere kosten en de (te verwachten) mindere omzet, is de behoefte om samen […]

Ondernemers kunnen niet terecht bij hun bank

Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering uit Mei 2022 blijkt dat ondernemers moeilijk terecht te kunnen bij banken en bestaande financiers. Slechts 3% van de deelnemers aan het onderzoek geven aan bij de bank terecht te kunnen. Maar ook bij andere financiers in de markt lijken de ondernemers niet aan te kunnen kloppen. Ondernemers […]

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.