Hier kan tekst komen

info@tomorrow.nl
+31 88 35 35 123
img

ZONDER EXTRA OMZET WEL MÉÉR WINST

De meeste ondernemingen hebben de focus om meer omzet en op deze manier meer winst. Vaak gaat meer omzet gepaard met meer kosten: marketing, personeel, inkoop et cetera. Weet jij de winstmarge van de extra omzet? Hoeveel euro extra omzet is nodig voor één euro meer winst?

Deze periode staat in het teken van de financiële plannen voor 2023. Het doel is meestal om meer winst of winstgevender te worden. Dat hoopt de onderneming vaak te bereiken door meer omzet door extra inspanningen in sales en marketing. Maar is het soms niet beter om eerst te kijken wat het hoogste rendement oplevert?

Is er in jullie onderneming een (regelmatige) controle op de kosten? Of deze kosten noodzakelijk zijn? Wat het ‘rendement’ is van de gemaakte kosten. 

Ben je bewust van het feit dat doorgaand één euro kostenbesparing direct een winstverhoging oplevert van één euro?

Uit onderzoek blijkt dat Mkb-ondernemers 9% meer winst kunnen maken door betere controle op de kosten/uitgaven. Grote kostenposten worden meestal wel goed in de gaten gehouden, maar de winst zit in de ‘kleine kostenposten’.

Om structureel voordeel te hebben van de kostenbeheersing is het noodzakelijk dat gekeken wordt naar efficiency en structuur in de onderneming.

Zijn jullie benieuwd naar hoeveel ‘gratis’  winst er in jullie onderneming is te behalen? Maak dan een vrijblijvende kennismakingsafspraak met Tomorrow: https://calendly.com/tomorrow-bedrijfsconsultants/gratis-kennismakingsgesprek

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.