Hier kan tekst komen

info@tomorrow.nl
+31 88 35 35 123
img

Ondernemers kunnen niet terecht bij hun bank

Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering uit Mei 2022 blijkt dat ondernemers moeilijk terecht te kunnen bij banken en bestaande financiers. Slechts 3% van de deelnemers aan het onderzoek geven aan bij de bank terecht te kunnen. Maar ook bij andere financiers in de markt lijken de ondernemers niet aan te kunnen kloppen.

Ondernemers hebben wel weer meer de behoefte om te investeren, maar door de ‘onmogelijkheid’ bij de bank een financiering te treffen wordt steeds meer gezocht naar alternatieven zoals: investeerders, crowdfunding etc.

Tomorrow vraagt zich af hoe de banken hun positie zien ten opzichte van de Mkb-bedrijven? Wat is hun dienstverlening? Beperkt zich dat tot het verstrekken van een bankrekening?

 

 Bericht overgenomen uit Stichting Mkb-financiering.

Stay ahead in a rapidly world. Subscribe to Prysm Insights,our monthly look at the critical issues facing global business.